Näringslivssamverkan

Nationella kvalitetsregister är en viktig kunskapskälla för hälso- och sjukvården och samverkan med industrin är en möjlighet till såväl forskning som produkt- och tjänsteutveckling. Vid samverkan mellan nationella kvalitetsregister och industrin ska parterna följa överenskommelsen om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech. Aktuell överenskommelse gäller från den 1 juli 2020 och tills vidare. Den ersätter den tidigare överenskommelsen från 2012.