Vad är kvalitetsregister?

Kvalitetsregister är en samling av data som används för att löpande analysera, utvärdera och förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården. De ger svensk hälso- och sjukvård en unik möjlighet att följa vårdens resultat och kvalitet.

Kvalitetsregistren innehåller information om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat. Registren ska inkludera alla patienter med en viss sjukdom och kan därför användas för utvärdera hur olika behandlingar fungerar i vardaglig användning, inte bara på de patienter som inkluderas i en klinisk prövning. Kvalitetsregister utgör därför tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen som finns i världen.

Kvalitetsregister startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap. De möjliggör även för patienter att påverka vårdens utformning baserat på sina upplevelser och erfarenheter.

Nationella kvalitetsregister

De kvalitetsregister som får stöd av beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister kallas nationella kvalitetsregister. När ett register ansökt och fått medel från beslutsgruppen kan det börja byggas upp till ett nationellt kvalitetsregister. Detta register ska ha en geografisk och kompetensspridning och gärna en förankring i de olika professionella föreningarna.

Mer information om kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregisters webbplats

Information på nationella kvalitetsregisters webbplats

Boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

I boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården (Karolinska Institutet University Press, 2015) finns information om kvalitetsregister; hur de uppkommit, hur de kan användas i förbättringsarbete, i forskning och när verksamheter ska ledas. Här beskrivs också hur medarbetare inom vård och omsorg kan använda kvalitetsregister i sitt dagliga arbete.

Boken kan beställas som e-bok hos svenska nätbokhandlare.

Information om boken på Karolinska Institutets webbplats

The book National Quality Registries in Swedish Health Care

The book describes what quality registries are, how they came into being and their connection with knowledge management. There is also an overview of Swedish registry operations and how the national quality registries are used in improvement work and operational management, and descriptions of how guality registries form the basis for research and what individual employees need to bear in mind when using quality indicators.

Order the book in The Swedish Association of Local Authorities and Regions’ webshop