Register- utveckling

QRC har stor erfarenhet av att utveckla register.
Vi kan hjälpa till med behovsanalys, lösningsförslag, kravställning samt avrop från ramavtal vad gäller
nya registerapplikationer.

LÄS MER

Förbättrings- arbete

Uppnå förbättringar i vården och för patienterna. Utveckla ett hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat. Arbeta på ett strukturerat sätt.

LÄS MER

Forsknings-
stöd

De nationella kvalitetsregistren får användas för forskning. För att använda personuppgifter i ett kvalitetsregister krävs tillstånd från
Etikprövningsnämnden samt ett beslut om utlämnande av data som har föregåtts en menprövning enligt Offentlighet- och sekretesslagen.

LÄS MER

Patient- samverkan

Patientsamverkan är viktig för att bidra till vårdens utveckling. Enligt patientsäkerhets-
lagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av den. Vi arbetar aktivt med detta på flera sätt.

LÄS MER
Q

QRC Stockholm
Besök: Västgötagatan 2, Post: box 17533, 118 91 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00, info@qrcstockholm.se

medarbetare

@

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

börja prenumerera