Vaccinering av gravida med mRNA vaccin mot COVID-19

Vaccinering av gravida med mRNA vaccin mot COVID-19 innebär inte någon ökad risk för negativa effekter hos deras nyfödda barn. Intressanta och viktiga fynd från Neonatalvårdsregistret och deras forskningskolleger publicerade i JAMA nu i februari. Studien inkluderade totalt 196 470 nyfödda, varav 94 303 nyfödda exponerade för COVID-19 mRNA vaccin i Sverige och Norge.

Källa

Norman M, Magnus MC, Söderling J, et al. Neonatal Outcomes After COVID-19 Vaccination in Pregnancy. JAMA. 2024;331(5):396–407.