Forskning

QRC stödjer forskare som vill använda kvalitets­registerdata i sin forskning.

QRC:s stöd till forskare

Uppgifter ur kvalitetsregister får användas till kvalitetsarbete och forskning. Detta regleras i patientuppgiftslagen. Om du är forskare och vill använda kvalitetsregisterdata i din forskning bör du kontakta registerhållaren eller någon i styrgruppen för registret.

Vi på QRC kan hjälpa dig som är forskare med

  • rådgivning och vägledning i studiedesign, finansiering och juridiska frågor om utlämnande av data för forskning och upprättande av forskningsdatabaser
  • att tillhandahålla och förmedla kompetens för samkörning av register för forskning, till exempel med hälsodataregister
  • att förmedla tjänster och ge vägledning för biobanking kopplat till kvalitetsregister
  • allmän information om kvalitetsregister och användning av kvalitetsregister i forskning till forskare och forskargrupper
  • att tillhandahålla och förmedla kompetens i biostatistik, hälsoekonomi och epidemiologi genom ett stort nätverk av forskare och konsulter.

Kontakt: gunilla.jacobsson-ekman@regionstockholm.se