Kvalitetsutveckling

Det finns olika typer av kunskap i vården. När dessa tre typer av kunskap kombineras kan man på ett effektivare sätt öka kvalitetsutvecklingen i vården.

Nationella kvalitetsregisters utformning för användning hos vårdens medarbetare och vårdens intressenter bygger på:

  • Professionell kunskap om olika sjukdomstillstånd och hur de behandlas. Den kunskapen får man under sin utbildning och den behöver sedan hållas uppdaterad via fortbildning och kännedom om nya riktlinjer.
  • Patienters och närståendes kunskap. Patienter och närstående har unika kompetenser och erfarenheter av vården som är värdefulla att ta vara på i förbättringsarbete. Det handlar om att involvera patienter eller närstående för att få en ökad förståelse för vad som är viktigt för dem och fånga deras tankar, känslor och behov när man utvecklar och förbättrar vården.
  • Förbättringskunskap som bland annat är kunskap om hur system fungerar och kan påverkas. Förbättringskunskap inkluderar även kunskap om de mjuka värdena, hur man tar reda på patienternas behov och hur man engagerar medarbetare i ett förbättringsarbete.

QRC arbetar med anslutna nationella kvalitetsregister samt med regionala och nationella insatser för en ökad klinisk användbarhet och nytta, med implementering av nationella kvalitetsregisters lärdomar på lokal, regional och nationell nivå.

Verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan

På Vårdgivarguiden, Region Stockholms webbplats för vårdgivare, finns verktyg som kan användas i arbetet med att förbättra verksamheter och i utveckling av patientsamverkan.

Verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan på Vårdgivarguiden