Starta ett kvalitetsregister

QRC:s projektledare erbjuder stöd till dig som ska starta ett nytt kvalitetsregister. Välkommen att kontakta någon av QRC:s medarbetare.

För att starta ett kvalitetsregister behöver du uppfylla några av följande villkor:

  • definiera registrets organisation
  • definiera ändamål, nytta och syfte med kvalitetsregistret
  • anslutning till registercentrum
  • finansiering
  • juridiska aspekter
  • IT-lösning
  • val av variabler.