Anslutna register

Kvalitetsregister bör vara anslutna till ett registercentrum. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Följande register är bedömda och registrerade av Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion, och har QRC Stockholm som registercentrum:

Följande kvalitetsregister är anslutna till QRC Stockholm:

  • Nationellt register för levertransplantation
  • Nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser
    Nationellt kvalitetsregister för idiopatisk lungfibros
  • Lungfibrosregistret (Information finns på Svensk Lungmedicinsk Förenings webbplats)
  • Svenskt kvalitetsregister för atopiskt dermatit – SwedAD (SwedAD:s webbplats)