Anslutna register

Kvalitetsregister bör vara anslutna till ett registercentrum. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Följande register ingår i Överenskommelsen mellan Staten och SKR med bedömning av Nationell Samverkansgrupp för Data & Analys (NSG DA), och har QRC Stockholm som registercentrum:

Följande kvalitetsregister är anslutna till QRC Stockholm: