Anslutna register

Kvalitetsregister bör vara anslutna till ett registercentrum. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Följande register är bedömda och registrerade av Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion, och har QRC Stockholm som registercentrum:

Följande kvalitetsregister är anslutna till QRC Stockholm:

  • InfCare Sprututbyte
  • Nationellt register för levertransplantation
  • Nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser
  • Nationellt kvalitetsregister för idiopatisk lungfibros
  • Lungfibrosregistret (Information finns på Svensk Lungmedicinsk Förenings webbplats)
  • Svenskt kvalitetsregister för atopiskt dermatit – SwedAD (SwedAD:s webbplats)