Svenska Intensivvårdsregistrets arbete med organdonationer har gett goda resultat