Kvalitetssäkringshandboken är nu publicerad

Handboken har tagits fram för att stödja arbetet med att kvalitetssäkra data i de nationella kvalitetsregistren. Den riktar sig till alla som är involverade i arbetet med att säkerställa så hög och heltäckande kvalitet på registrens data som möjligt. Handboken ersätter den tidigare Valideringshandboken.

Mer information finns här: Handbok för att kvalitetssäkra data i kvalitetsregister | Kvalitetsregister | SKR

Kvalitetsäkringshandboken (pdf) kan laddas ner via denna länk.