InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige.