Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin. Nu är anmälan öppen för årets kurs som ges fysiskt på plats den 15–16 november.

Datum och plats

15–16 november 2022, fysiskt på Lindhagensgatan 98, Stockholm (ej online)

Omfattning

Kursen hålls under 2 dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin

Innehåll

Genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

 • Nationella kvalitetsregister
 • SCB:s register
 • Socialstyrelsen:s register
 • Metadataverktyg för planering av registerforskning
 • Juridiska möjligheter för registerforskning
 • Kvalitetssäkring av registerdata
 • Forskning på samkörda data från olika register
 • Randomiserade registerstudier
 • Patientsamverkan och forskning på patientrapporterade mått
 • Registerforskning i samverkan med läkemedelsindustrin
 • Övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie

Pris

1 400 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från näringsliv)

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Anmälan

Anmälan görs via Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Anmälan via Lärtorget