Vad är kvalitetsregister?

Kvalitetsregister används för att löpande utvärdera och förbättra kvaliteten i vården. De ger svensk hälso- och sjukvård en unik möjlighet att följa vårdens resultat och kvalitet. De startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid. Ett register innehåller information om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat.

Registren gör det möjligt att se resultat som åstadkoms i sjukvården för olika patientgrupper. De möjliggör även för patienter att påverka vårdens utformning baserat på sina upplevelser och erfarenheter.

De kvalitetsregister som får stöd av beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister kallas nationella kvalitetsregister. De är tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen i världen.

I boken ”Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården” (Karolinska Institutet University Press, 2015) finns information om kvalitetsregister, hur de uppkommit, hur de kan användas i förbättringsarbete, i forskning och när verksamheter ska ledas. Här beskrivs också hur medarbetare inom vård och omsorg kan använda kvalitetsregister i sitt dagliga arbete.

omslag_kvalitetsregister

Boken kan beställas som e-bok hos svenska nätbokhandlare.

Läs mer om boken på Karolinska Institutets webbplats

Mer information om kvalitetsregister

kvalitetsregister.se
Handbok för utveckling av kvalitetsregister (PDF), Registercentrum Syd, EyeNet Sweden, 2014
Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister (PDF)Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister, 2009

 

National Quality Registries in Swedish Health Care

The book describes what quality registries are, how they came into being and their connection with knowledge management. There is also an overview of Swedish registry operations and how the national quality registries are used in improvement work and operational management, and descriptions of how guality registries form the basis for research and what individual employees need to bear in mind when using quality indicators.

National Quality Registries

Order the book.