Täckningsgrader – rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens rapport ”Täckningsgrader 2015 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren”.

Syftet med rapporten är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting rapporterar till kvalitetsregistren.

I 2015 års rapport redovisar Socialstyrelsen 54 täckningsgradsjämförelser för 45 kvalitetsregister. Antalet täckningsgradsjämförelser har ökat sedan föregående år, då 39 kvalitetsregister deltog. I år deltar 35 kvalitetsregister för andra eller tredje året och 10 kvalitetsregister deltar för första gången.

Generellt är täckningsgraderna i år högre eller i nivå med förra årets analys. För de kvalitetsregister som tillkommit detta år är flera relativt nya och i uppstartsfasen. Många kvalitetsregister har tagit fram planer på hur täckningsgraden ska öka i framtiden.

Rapporten innehåller även jämförelser för kvalitetsregister med patienter som i stor utsträckning får behandling av yrkesgrupper vars verksamhet inte rapporteras till patientregistret. För dessa register kan Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsregister inte tillhandahålla en lämplig referenspopulation att jämföra med. Det är en utmaning för Socialstyrelsen att utveckla analysme-toderna för att kunna erbjuda bättre täckningsgradsjämförelser för dessa register.

Liksom tidigare år visar Socialstyrelsens jämförelser att kvalitetsregister som registrerar vårdåtgärder har en tendens att uppnå högre täckningsgrad än kvalitetsregister som registrerar patienter med kroniska diagnoser. Kroniska diagnoser behandlas ofta av primärvården och registreras därmed inte nödvändigtvis i patientregistret. Det är därför en större utmaning för dessa kvalitetsregister att uppnå hög täckningsgrad jämfört med register som avser vårdåtgärder där antalet kliniker som utför åtgärderna tydligt kan avgränsas.

Ladda ner rapporten här.