Starta ett kvalitetsregister

Våra projektledare här på QRC hjälper dig som vill starta ett nytt kvalitetsregister.  Nedan finner du några exempel i vad vi stödjer och hjälper till med.

Kontakta oss.

För att starta ett kvalitetsregister behöver du uppfylla några utav nedanföljande villkor:

  • Definiera registrets organisation
  • Definiera ändamål, nytta och syfte med kvalitetsregistret
  • Anslutning till registercentrum
  • Finansiering
  • Juridiska aspekter
  • IT-lösning
  • Val av variabler

Det finns som sagt många fler aspekter att tänka på vid start av ett kvalitetsregister och du kan se hela listan i det bifogade länken.

Checklista för start av nytt kvalitetsregister.