Om nationella kvalitetsregister

Vad är ett nationellt kvalitetsregister?

Kvalitetsregister är en samling av data som kan användas för att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården.  De startas av vårdprofessionella för att följa en patientgrupp över tid, göra jämförelser mellan enheter, utvärdera olika behandlingsmetoder och sprida ny kunskap.

Varje kvalitetsregister måste ha en registerhållare och en styrgrupp. När man väl ansökt och fått medel tilldelat sig från Nationella Kvalitetsregister så kan man börja bygga upp sitt register till ett Nationellt kvalitetsregister. Detta register ska ha en geografisk och kompetens spridning och gärna en förankring i de olika professionella föreningarna.

Kvalitetsregistren innehåller information om patientens diagnos, behandlingar och hälsoresultat. Registren gör det möjligt att se vilka resultat som åstadkoms i sjukvården och för olika patientgrupper.

Kvalitetsregister möjliggör för patienter att påverka vårdens utformning baserat på sina upplevelser och erfarenheter.

Eftersom registren ska inkludera alla patienter med en viss sjukdom kan vi utvärdera hur olika behandlingar fungerar i vardaglig användning, inte bara på de patienter som inkluderas i en klinisk prövning.

De nationella kvalitetsregistren  utgör därför tillsammans med hälsodataregister, andra befolkningsregister och biobanker några av de mest kraftfulla forskningsunderlagen som finns i världen.

Vill du veta mer kan du besöka www.kvalitetsregister.se.