Länkar

Nedan finner du länkar kring information om kvalitetsregister ur juridiskt perspektiv.

Centralt personuppgiftsansvar

Riktlinjer+kvalitetsregister+CPUA

Patientdatalagen

Personuppgiftslagen

Datainspektionen