Juridiska handboken

Nationella och regionala kvalitetsregister spelar en viktig roll för den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling, och är även en ovärderlig källa för forskning.

Personuppgifter får samlas in och behandlas i ett kvalitetsregister för det övergripande och primära syftet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Varje kvalitetsregister måste ha en myndighet inom sjukvården som är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på den centrala registernivån i ett kvalitetsregister (ofta benämnd centralt personuppgiftsansvarig, ”CPUA”).

Eftersom ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj samt nationell lagstiftning är under översikt kommer QRC att tillsammans med SLL juridik uppdatera den juridiska handboken.

Vi räknar med att ha en uppdaterad version klar under hösten 2018.

Har du frågor vad gäller juridik, kontakta hans.lindqvist@sll.se, QRC.