Valideringshandbok

Kvalitetsregisters data och analyser är efterfrågade i vårdens kvalitetsarbete, ledning och styrning samt forskning. Det är därför mycket viktigt att data i registren är rättvisande, korrekta och kompletta.

QRC Stockholm har tillsammans med andra registercentrum och stödfunktionen för nationella kvalitetsregister tagit fram Valideringshandboken som en webbaserad handbok som stöd för kvalitetsregisters validering av sina register och innehållande data. I den finns både förklaringar och konkreta förslag i form av tips och exempel ur registerverkligheten.

Valideringshandboken på Nationella Kvalitetsregisters webbplats