Näringslivssamverkan

Samverkan mellan nationella kvalitetsregister och näringslivet ska följa  överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och industrins företrädare (länk till dokument på Nationella Kvalitetsregisters webbplats).

Dokumentation till hjälp för dialog och förfrågningar vid industrisamverkan finns på www.kvalitetsregister.se.