Näringslivssamverkan

Hur skapar vi en win-win-situation mellan näringsliv och kvalitetsregister?

Detta diskuterades vid QRC Forum den 21 maj 2015.

Gunnel Torstensson, Commercial Operations Director Hepatit C, AbbVie, berättade om varför företag vill samarbeta med kvalitetsregister.
– Registren är utmärkta system för att följa upp läkemedel som lanserats, menade Gunnel.
Hon nämnde också tre viktiga parametrar för ett register som vill attrahera företag till läkemedelsforskning: hög täckningsgrad, enkla processer och genuin samarbetsvilja.

Ta del av Gunnels presentation här.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ har lång erfarenhet av näringslivssamverkan. Det har idag samarbeten runt läkemedelsuppföljning med nio företag om biologiska läkemedel för behandling av reumatologisk artrit. Sofia Ernestam, registerhållare för SRQ, berättade att de har elektronisk biverkansrapportering direkt från registret till läkemedelsverket. SRQ exporterar rapporter – inte ”rådata”– till företag med tre månaders fördröjning.

Ta del av Sofias presentation här. Del 1, del 2, del 3.

Olle Hillborg, SLL Innovation, talade om hur idéer inom sjukvården kan bli innovationer som i sin tur kan leda fram till nya företag. SLL har genom innovationsfonden gått in och stöttat en rad innovationer och idéer som blivit färdiga produkter.

Ta del av Olles presentation här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sofia Ernestam, SRQ och Gunnel Torstensson, AbbVie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Olle Hillborg, SLL Innovation.