Näringslivssamverkan

Samverkan mellan nationella kvalitetsregister och näringslivet ska följa  överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och industrins företrädare. Där finns även dokumentation till hjälp för dialog och förfrågningar vid industrisamverkan finns på.

Överenskommelsen på Nationella Kvalitetsregisters webbplats