Juridik

En till QRC knuten landstingsjurist kan hjälpa dig med olika frågor kring kvalitetsregister utifrån relevanta författningsregler, som till exempel:

  • Vad ligger i rollerna som centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) respektive lokalt personuppgiftsansvarig (LPUA)?
  • Vilka ramar finns för kvalitetsregistrets styrgrupp respektive registerhållare i förhållande till CPUA?
  • Vad gäller beträffande sekretessen?
  • Vilka lagar och regler finns kring användning av kvalitetsregisterdata i forskning?

Om ditt register är anslutet till oss tar du kontakt med din projektledare om juridiska frågor.

Register som inte är anslutna är välkomna att kontakta oss via mail på info@qrcstockholm.se.