Publicera en tillgänglighetsredogörelse

På kvalitetsregistrets webbplats behöver du publicera en tillgänglighetsredogörelse. Den ska innehålla information om vilka kända tillgänglighetsbrister som finns på webbplatsen, när ni ska åtgärda dem och vart användaren ska vända sig för att påpeka brister.

Innehåll i tillgänglighetsredogörelsen

Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla information om vilka tillgänglighetsbrister som finns på webbplatsen och när ni avser att åtgärda dem. Kom sedan ihåg att uppdatera redogörelsen allt eftersom ni tillgänglighetsanpassar.

Lagen gör undantag för verksamheter som åberopar att tillgänglighetsanpassningen är oskäligt betungande. Om så är fallet för ert register ska ni ange detta i tillgänglighetsredovisningen. Vilka verksamheter som i realiteten omfattas av undantaget är dock oklart, eftersom lagen är så pass ny och ännu inte prövats.  Mer information om lagen och oskäligt betungande anpassning finns på DIGG:s webbplats, under  rubriken Det finns undantag. 

Om en användare inte kan ta del av innehåll på webbplatsen är ni skyldiga att erbjuda detta på alternativt sätt. Därför behöver ni ange kontaktuppgifter och hur lång svarstid ni har för detta.

Möjlighet att påtala brister

Tillgänglighetsredovisningen ska också information om hur användaren gör för att kontakta er för att påpeka brister. Det ska också finnas en länk till Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet. Använd följande adress för att länka dit: digg.se/tdosanmalan.

Tillgänglighetsredogörelsens placering

Publicera tillgänglighetsredogörelsen så att den är tydligt presenterad på webbplatsen. Det kan till exempel vara en länk från startsidan eller via en länk från sidfoten som är åtkomlig på alla webbsidor.

Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatsen ska vara uppfyllda.

Mer information

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för att webbtillgänglighetsdirektivet följs. På deras webbplats finns både en mall och en tjänst för att skapa en tillgänglighetsredogörelse.
Om tillgänglighetsredogörelse på DIGG:s webbplats