Fem råd till dig som publicerar på registrets webbplats

När du skriver och publicerar på webbplatsen är det några saker som du behöver tänka på för att alla användare ska kunna ta del av innehållet. Här några råd för att innehållet bättre ska uppfylla tillgänglighetskraven.

1. Skriv tydliga rubriker och använd rätt rubriksnivå

Skriv tydliga rubriker genom att lyfta ut viktiga nyckelord ur texten. Skriv de viktigaste orden först i rubriken och låt rubrikerna vara högst 5–10 ord långa. Tydliga rubriker är bra för alla användare, men framför allt för användare med koncentrationssvårigheter eller försämrat korttidsminne.

Använd gärna mellanrubriker för att göra sidan överskådlig. Rubriker ska vara märkta med rätt rubriksnivå (h-element), det vill säga huvudrubriken ska ha nivå 1, mellanrubriker nivå 2 och eventuella underrubriker under mellanrubrikerna nivå 3, och så vidare. Det räcker inte att göra rubrikerna visuellt större eller feta. Korrekt märkta rubriker hjälper användare med vissa hjälpmedel att ”skumläsa” sidan. Korrekt märkta rubriker hjälper också sökmotorer att avgöra vad sidan handlar om.

Läs mer:
Skriv beskrivande rubriker på webbriktlinjer.se 
Skapa rubriker med h-element på webbriktlinjer.se 

2. Skriv tydliga länktexter

En tydlig länktext talar om för användaren vad som händer när man klickar på länken. Använd därför ord i länktexten som talar om vart länken leder. Om länken till exempel går till en sida som handlar om datakvalitet ska det ordet finnas i början av länktexten. Om länken går till en annan webbplats bör man även berätta det i länktexten, till exempel ”Datakvalitet på SKR:s webbplats”. Undvik formuleringar som ”läs mer” och ”klicka på länken”.

Om det finns flera länkar på en sida som leder till olika sidor ska dessa länktexter vara olika, så att användaren kan särskilja länktexterna. Och tvärtom – om en sida innehåller flera länkar som går till samma sida ska de ha samma länktext.

Tydliga länktexter underlättar för alla användare, men är framför allt viktigt för användare som använder uppläsningsverktyg.

Läs mer:
Skriv tydliga länkar på webbriktlinjer.se 

3. Var sparsam med att ladda upp filer

I första hand ska innehåll publiceras som text på webbplatsen (html), det vill säga inte laddas upp som dokument. Det är mest användarvänligt eftersom det inte krävs särskild programvara för att ta del av innehållet. Det underlättar också för användare som besöker webbplatsen via mobiltelefon.

Generellt sett ska dokument endast användas på webben om det handlar om långa dokument som är tänkta att läsas i utskrivet format. Om du efter övervägning kommit fram till att du ska ladda upp ett dokument behöver du skriva en sammanfattande webbtext så att användaren på förhand kan avgöra om de vill ladda ner dokumentet.

Tänk också på att döpa filen på ett tydligt sätt. Ett filnamn ska innehålla information om dokumentets innehåll och filformat Undvik att använda specialtecken, mellanslag, understreck samt å, ä och ö i filnamnet. För dokumentet om QRC:s årsrapport för 2019 vore till exempel ett lämpligt filnamn ”QRC-arsrapport-2019.pdf”. Länktexten till filen ska även ha information filens storlek, och skulle då kunna vara ”QRC årsrapport 2019 (pdf, 156 kB)”. 

Läs mer:
Publicera i första hand dokument i html på webbriktlinjer.se 
Ge dokument filnamn som beskriver innehållet på webbriktlinjer.se

4. Beskriv bilder i text

Bilder, diagram och annat innehåll på en webbplats som inte är text behöver ändå beskrivas i text. Det gör att blinda och gravt synskadade användare kan lyssna på innehållet eller ta del av det som punktskrift. Textbeskrivningen blir också synlig om bilden av någon anledning inte laddas, till exempel på grund av dålig uppkoppling.

Det ska finnas ett fält i webbpubliceringssystemet som kallas ”alt-text” eller liknande, där du lägger in textbeskrivningen. Textbeskrivningen ska vara kort – ungefär 125 tecken är ett riktmärke. Gå rakt på sak, det vill säga använd inte formuleringar som ”bilden föreställer…”. Exempel på en alt-text för bilden nedan skulle till exempel kunna vara ”En flicka ligger på en brits och blir undersökt med stetoskop av en kvinnlig läkare”.

En flicka ligger på en brits och blir undersökt med stetoskop av en kvinnlig läkare

Bilder som inte är betydelsebärande, det vill säga bara har en dekorativ funktion, behöver ingen alt-text. Då behöver du istället fylla i alt-text-fältet med två citationstecken, ””.
Annars kommer en skärmläsare läsa upp filens namn istället.

Läs mer:
Beskriv med text allt innehåll som inte är text på webbriktlinjer.se 

5. Texta film och beskriv filmen i text

Film på webben ska textas. Det är framför allt viktigt för användare med hörselnedsättning, men underlättar även för användare som behöver titta på filmen utan ljud eller har svenska som andraspråk. Kravet på textning gäller för film som publiceras från och med den 23 september 2020. Om du till exempel använder Youtube för att bädda in film på webbplatsen kan textningen göras där.

Du behöver också presentera filmens innehåll för de användare som inte kan se film. Det kan göras genom att du publicerar filmmanuset eller en transkribering av filmen som text.

Läs mer:
Texta inspelad rörlig media på webbriktlinjer.se 

Mer information

Det här är fem exempel på vad tillgänglighet på webben handlar om. En komplett lista på tillgänglighetskraven finns på webbriktlinjer.se.