1177 Vårdguidens e-tjänster

QRC Stockholm har i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, stödfunktion för nationella kvalitetsregister att stödja anslutningen av kvalitetsregisters patientrapportering till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Dokument för anslutningsprocessen

Vi har tagit fram en beskrivning av anslutningsprocessen. Dokumentet kan med fördel läsas av både registeransvarig och IT-leverantör.
Process anslutning kvalitetsregister 1177 Vårdguidens e-tjänster (pdf, 462 kB)

Nationella tjänsteplattformen, NTjP

Med stöd av satsningspengar har nya tjänstekontrakt tagits fram  till den nationella tjänsteplattformen, NTjP, som stödjer olika former av patientrapporterade mått. I nuläget utnyttjar flera register tjänstekontrakt för interaktion mellan kvalitetsregister och NTjP. Dessa register är Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ), Svenskt njurregister (SNR), InfCare HIV, Graviditetsregistret, Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry (SWIBREG) och Nationella prostatacancerregistret.

Detta innebär att alla register som har behov ges möjlighet att via sin registerplattform koppla upp sina hälsoenkäter, PROM/PREM, mot 1177 och därigenom öppna för säker inrapportering via internet genom BankID för patienterna.

Prismodell

Inera har en prismodell för kostnader som innefattar både anslutningskostnader till 1177 och en årlig kostnad som omfattar förvaltning, support och notifiering till patienterna att rapportera in PROM i form av sms eller mejl.
Prismodell (pdf, 85 kB)

Vill ni ansluta er?

Första steget är att registret har en kontaktperson klar till anslutningsarbetet och att det finns färdiga PROMs i registret. Registret behöver också ha en webbtjänst där patienterna kan svara på frågorna i registrets PROM och där svaren lagras för den inrapporterande enhet där patienten har sin vårdkontakt.

Mer information om hur du ansluter till 1177 Vårdguidens e-tjänster finns på Ineras informationssidor