1177 Vårdguiden E-tjänster

QRC Stockholm har fått i uppdrag av Kansliet för nationella kvalitetsregister att förvalta anslutningen av kvalitetsregisters patientrapportering till 1177 Vårdguidens E-tjänster.

Vi har tagit fram en beskrivning av anslutningsprocessen Dokumentet kan med fördel läsas av både registeransvarig och IT-leverantör.

Med stöd av satsningspengar har det tagits fram nya tjänstekontrakt till den nationella tjänsteplattformen (NTjP) som stödjer olika former av patientrapporterade mått 1177. Nu börjar alla bitar falla på plats hos 1177 och Inera. I nuläget utnyttjar fyra register: SRQ, GynOp, RiksStroke och InfCare HIV tjänstekontrakt för interaktion mellan kvalitetsregister och NTjP.

Detta innebär att alla register som har behov ges möjlighet att via sin registerplattform koppla upp sina hälsoenkäter, PROM/PREM mot 1177 och därigenom öppna för inrapportering via internet och med säkerhet genom BankID-inloggning för patienterna.

1177 har tagit fram en prismodell för kostnader som innefattar både anslutningskostnader gentemot 1177 samt en årlig kostnad som omfattar; förvaltning, support samt notifiering till patienterna att rapportera in sina PROM i form av sms eller mejl.

Vill ni ansluta er?
Första steget är att registret har en kontaktperson klar till anslutningsarbetet och att det finns färdiga PROMs i registret. Registret behöver också ha en webbtjänst där patienterna kan svara på frågorna i registrets PROM och där svaren lagras för den inrapporterande enhet de har sin vårdkontakt hos.

Fyll gärna i intresseanmälan, skicka den till hans.lindqvist@sll.se, så kontaktar vi dig. Hans svarar också på dina frågor.

Läs intervjun ”PROM och PREM snart på 1177” med Staffan Lindblad på RCC Sydösts hemsida.

 

Kort från utbildning för registerplattformarna

QRC Stockholm och SKLs Kansli för de Nationella Kvalitetsregistren arrangerade den 27 april en workshop där vi gav både RCO med egna registerplattformar samt även fristående plattformar en gemensam utbildningsansats. Målet med denna utbildningsinsats var att samtliga registerplattformar uppnår teknisk mognad och blir redo att ta emot beställningar från register som fått medel avsatta för att koppla upp sig mot 1177, men även från andra register som har behov av patientrapporterad information registrerad via 1177.

Både registerplattformsleverantörer och RCO med egna registerplattformar fanns representerade.

Anders Larsson från Softronic pratade om tjänsteplattform och tjänstekontrakt, Anna Andersson 1177 pratade om 1177 Vårdguidens e-tjänster; Inkorg och uthopp, Patrik Dahlman och Christer Palm från NoGui som pratade om Certifikat och SAML.

Responsen från deltagarna var positiv och nu vidtar nästa steg med ansökningsförfarandet till 1177 och Inera.