Effektmål för nationella kvalitetsregister

Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting  (SKL) och staten om utveckling och finansiering av nationella kvalitetsregistersatsningen löper under åren 2012–2016.

Ladda ner Överenskommelse 2012-2016.

Effektmål för satsningen vid utgången av år 2016:

  • 80 procent av de Nationella Kvalitetsregistren ska ha en täckningsgrad på minst 80 procent
  • 40 procent av de Nationella Kvalitetsregistren ska ha en täckningsgrad på minst 95 procent
  • 100 procent av de Nationella Kvalitetsregistren, som har en täckningsgrad på över 80 procent, ska ha öppen redovisning av resultatdata
  • 100 procent av de Nationella Kvalitetsregistren ska presentera onlinedata till verksamheterna
  • antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata ska ha ökat med 300 procent
  • 80 procent av de Nationella Kvalitetsregistren ska presentera resultatdata för patienterna
  • 80 procent av verksamhetscheferna ska använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete
  • en statistiskt säkerställd förbättring för patienterna, inkluderat minskade skillnader i vården, ska kunna utläsas för tio stora diagnosgrupper
  • den svenska hälso- och sjukvården ska minst ha behållit sin relativa effektivitet i internationell jämförelse

På Nationella Kvalitetsregisters hemsida kan du läsa mer om hur kvalitetsregisterarbetet i Sverige är organiserat.