Anslutna register

Kvalitetsregister bör vara anslutna till ett registercentrum. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Följande register är bedömda och registrerade av Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion, och har QRC Stockholm som registercentrum:

Barnobesitasregister i Sverige – BORIS
Endovaskulär behandling av Stroke – EVAS-registret
Graviditetsregistret
InfCare HIV
InfCare Hepatit
Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning – Q-IVF
Riksät
Svenska Barncancerregistret
Svenska Barnreumaregistret
Svenska CF-registret
Svenska hemofiliregistret
Svenska Intensivvårdsregistret – SIR
Svenska korsbandsregistret
Svenska neuroregister
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister – SRQ

Följande kvalitetsregister är anslutna till QRC Stockholm:

Nationellt register för levertransplantation
Nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser
Nationellt kvalitetsregister för idiopatisk lungfibros (Lungfibrosregistret)