Andra registercentrum

QRC Stockholm är ett av sex registercentrum i Sverige. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter mellan anslutna register i olika sammanhang, till exempel vid teknisk drift, förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och analysarbete.

Länkar till andra registercentrum:
Registercentrum Norr
Uppsala Clinical Research Center, UCR
Registercentrum Västra Götaland
Registercentrum SydOst, RCSO
Registercentrum Syd

Vi samarbetar med
Regionalt Cancercentrum Stockholm–Gotland