Stöd för samverkan på familjecentralen

Våren 2021 avslutade 21 samordnare på familjecentraler i Region Stockholm en skräddarsydd utbildning i förbättringsarbete arrangerad av QRC Coachingakademi. Samordnarna har under utbildningen fått en teoretisk grund för systematiskt förbättringsarbete och samtidigt arbetat praktiskt med förbättringsarbete i sina verksamheter. Totalt handlar det om 15 förbättringsarbeten.

Rapporten beskriver bakgrunden och innehållet av stödet i förbättringsarbete till familjecentralerna och visar en sammanställning av resultat och reflektioner.

Slutrapport om stöd för samverkan på familjecentralen (pdf, 1 437 kB)