Översikt av PROM och PREM i de nationella kvalitetsregistren

Registercentrumorganisationerna gör regelbundet en genomgång av vilka personrapporterade mått som används inom de nationella kvalitetsregistren. I den senaste sammanställningen från november 2017 framgår att användningen av patientrapporterade mått inom kvalitetsregistren är fortsatt hög och ökande.

Rapporten är framtagen av PROM-nätverket som är ett samarbete mellan Registercentrum Syd Karlskrona Lund, Registercentrum Västra Götaland, Registercentrum Sydost, QRC Stockholm, UCR (Uppsala Clinical Research Center), Registercentrum Norr och Regionala Cancercentrum i samverkan.

Översikt av PROM och PREM i de nationella kvalitetsregistren 2017 (pdf, 880 kB)

Mer information

Information om patientrapporterade mått på Nationella kvalitetsregisters webbplats