Spetspatienter – nationellt projekt

QRC medverkar i projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan. Projektet finansieras av Vinnova. Det sker i samverkan med representanter för patienter, vårdgivare, akademi och företag.

Vad är en spetspatient?

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Projektet utgår från att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. 

Mer information om projektet

Forum spetspatients webbplats

Kontakt QRC Stockholm

eva.printz@sll.se och hans.lindqvist@sll.se.