Vad är EQ-5D?

EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Det är utformat för att patienten själv ska besvara frågorna och uppskatta sin hälsorelaterade livskvalitet.

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar.

Användarguide

På EuroQols webbplats finns information om hur EQ-5D används. 

Se demos på EuroQols webbplats