Användning av EQ-5D

EuroQol Foundation i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm tecknade ett avtal med EuroQol Foundation år 2015. Avtalet ger både nationella kvalitetsregister och vårdgivare möjlighet att använda EQ-5D, under förutsättning att man följer avtalsvillkoren. Villkoren innebär bland annat att man inte får distribuera EQ-5D öppet på en hemsida, samt att man ska använda rätt version och layout.

Avtal och användning av EQ-5D för kvalitetsregister

Avtalet mellan Region Stockholm och EuroQol Foundation gäller till och med december 2020 och innebär att nationella kvalitetsregister får rätt att använda EQ-5D utan kostnad under avtalstiden. Alla nationella kvalitetsregister erbjuds att teckna ett underlicensavtal med QRC Stockholm som ger dem tillgång till samtliga versioner av EQ-5D, på ett flertal språk. Detta underlicensavtal tecknas med QRC oavsett vilket registercentrum kvalitetsregistret är anslutet till.

Även register som har använt EQ-5D sedan tidigare behöver nu teckna underlicensavtal med QRC. Det enda undantaget är om det finns egna giltiga skriftliga avtal. Gamla muntliga avtal gäller inte längre. Kvalitetsregister som inte tecknar underlicensavtal med QRC måste antingen sluta använda EQ-5D eller skriva ett eget avtal med EuroQol Foundation.

Avtal och användning av EQ-5D för vårdgivare

Samtidigt som avtal tecknades mellan Region Stockholm och EuroQol Foundation för användning av EQ-5D för nationella kvalitetsregister, tecknades också ett hängavtal för vårdgivare inom Region Stockholm. Hängavtalet ger vårdgivare rätt att använda EQ-5D i vård och behandling. Vårdgivare som är intresserade av att använda EQ-5D ska kontakta prom.prem@qrcstockholm.se

Andra regioner och landsting har möjlighet att teckna ett motsvarande hängavtal med EuroQol för användning av EQ-5D i vård och behandling.

Nationell tjänst för EQ-5D

Enligt det avtal som slöts med EuroQol har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm åtagit sig att utveckla en nationell tjänst för EQ-5D. Tjänsten finns tillgänglig inom 1177 Formulärhantering sedan mars 2019 och kan användas av nationella kvalitetsregister och vårdgivare som har avtal med QRC Stockholm eller EuroQol. 

Andra digitala tjänster för EQ-5D som används av nationella kvalitetsregister med underlicensavtal samt vårdgivare inom Region Stockholm, ska vara godkända av QRC, enligt avtalet med EuroQol.

Forskningsprogram ingår i avtalet

Avtalet mellan Region Stockholm och EuroQol Foundation inkluderar ett forskningsprogram som drivs av QRC Stockholm.