Vad är en itembank?

En itembank är en modern form av elektronisk enkät som kan innehålla ett stort antal enkätfrågor. Ett datorprogram väljer ut de mest lämpade frågorna till varje person utifrån dennes svar på föregående frågor; enkäten individanpassas. En enkät i form av en itembank blir därmed vanligen mycket kortare än en traditionell enkät; man behöver inte ha med frågor som inte är relevanta för just den personen.

Enkäterna/bankerna är uppbyggda med hjälp av modern mätteori, Item Response Theory (IRT) till skillnad från de flesta traditionella enkäter, som istället är uppbyggda med hjälp av klassisk mätteori. Metoden som individanpassar frågorna kallas Computer Adaptive Testing, CAT.

Läs mer om itembanker här: Vad är en itembank? (pdf)