Patientrapporterade mått

Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av de sedan länge välanvända hälsoenkäterna SF-36 och EQ-5D inom kvalitetsregistren, och för en övergång till moderna enkäter i form av itembanker.

På Registercentrum Sydosts (RCSO) webbplats finns mycket bra allmän information om patientrapporterade mått, inklusive en guide till stöd för val av lämpligt patientrapporterat mått, där man även kan se vilka mått som idag används inom kvalitetsregistren och vilka licensregler som gäller för dessa mått. 
Läs mer på RCSOs webbplats.

Vill du läsa mer om patientrapporterade mått inom de svenska nationella kvalitetsregistren rekommenderar vi:
Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd
(Rapport, Socialstyrelsen, Evalill Nilsson, mars 2014)

Patient-reported outcomes in the Swedish National Quality Registers
(Översiktsartikel, E Nilsson, L Orwelius och M Kristenson, augusti 2015)

SF-36/RAND-36
Kvalitetsregisterorganisationen har finansierat översättningen av den fria och gratis nya svenska versionen av SF-36, kallad RAND-36. Den finns tillgänglig för beställning (även i webbversion) via Registercentrum Sydosts hemsida här. Där finns även mer information om RAND-36, samt referensartiklar.

EQ-5D
EQ-5D är det vanligaste patientrapporterade utfallsmåttet för både vård och behandling samt kvalitetsarbete idag. EuroQol Foundation i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Eftersom insamling av EQ-5D-data sker i stor skala i Sverige, både i nationella kvalitetsregister och i vård och behandling, tecknades år 2015 ett huvudavtal mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landstings och EuroQol. För att uppfylla avtalet med och EuroQol har nu ett projekt startats. Projektet drivs av QRC Stockholm. 

Läs mer om projektet EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd