Samordnare för de psykiatriska kvalitetsregistren

De 9 psykiatriska nationella kvalitetsregistren bildade i våras en nätverksorganisation och tillsatt en samordnarfunktion med start innevarande höst.

Utgångspunkten är att registren har gemensamma frågor och intressen som man kan vinna på att samverka kring, t.ex. förhandlingar och avtal med vårdgivare, finansiärer och RCO, genomförande och uppföljning av gemensamma utvecklingsstrategier, samordning av processen kring journalintegration, standardisering och förvaltning av formulär (PROM/PREM).

Till att börja med är Claes Norring samordnare och Pontus Bjurner bitr. samordnare (50 % vardera) fram till sommaren 2018. Claes är också registerhållare för Riksät och Pontus bitr. registerhållare för SibeR.