Ambassadörer för psykiatriregister

Psykiatriregisterambassadörerna vid QRC Stockholm utgjorde ett stöd i den psykiatriska vården och en länk mellan verksamheterna och de psykiatriska kvalitetsregistren BipoläR, BUSA (behandlingsuppföljning av säkerställd adhd), ECT (elbehandling), PsykosR och SBR (Svenskt Beroenderegister) i Stockholmsregionen och Gotland.

Ambassadörerna skulle stimulera till ökad registrering i och användning av data från de psykiatriska kvalitetsregistren i förbättringsarbete.

Projektet med psykiatriregisterambassadörerna pågick mellan januari 2014 och december 2016. Det finansierades av PRIO-pengar och vände sig till vuxenpsykiatrin. Det var en del av satsningen på den psykiatriska vården som regeringen och Sveriges Kommuner och Landstin, SKL, kom överens om 2012. Man såg behovet av att skapa en länk mellan psykiatrin i Stockholmsregionen–Gotland och de psykiatriska kvalitetsregistren.

Psykiatriregisterambassadörerna samarbetade med olika aktörer på området – med representanter från de psykiatriska kvalitetsregistren och samtliga psykiatriska kliniker inom Stockholms psykiatri och beroendevård.

I uppdraget ingick att informera vårdpersonal, patienter och anhöriga om nyttan med kvalitetsregister i förbättringsarbete inom den psykiatriska vården. Under projektperioden gjorde ambassadörerna besök vid de psykiatriska enheterna för att ge råd och stöd i förbättringsarbete med hjälp av de psykiatriska kvalitetsregistren.

Tillsammans klarade Stockholmspsykiatrin det av SKL uppställda målet på 70 procent registreringar 2015.