Ambassadörer för psykiatriregister

Psykiatriregisterambassadörerna vid QRC Stockholm är ett stöd i den psykiatriska vården och en länk mellan verksamheterna och de psykiatriska kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, PsykosR samt SBR i Stockholmsregionen och Gotland.

Ambassadörerna ska stimulera till ökad registrering i och användning av data från de psykiatriska kvalitetsregistren i förbättringsarbete.

Psykiatriregisterambassadörerna är ett projektet som planeras att pågå mellan januari 2014 och december 2016. Det finansieras av PRIO-pengar och vänder sig till vuxenpsykiatrin. Det är en del av satsningen på den psykiatriska vården som regeringen och SKL kom överens om 2012. Man såg behovet av att skapa en länk mellan psykiatrin i Stockholmsregionen – Gotland och de psykiatriska kvalitetsregistren.

Psykiatriregisterambassadörerna samarbetar med olika aktörer på området – med representanter från de psykiatriska kvalitetsregistren och samtliga psykiatriska kliniker inom Stockholms psykiatri och beroendevård.

I uppdraget ingår att informera vårdpersonal, patienter och anhöriga om nyttan med kvalitetsregister i förbättringsarbete inom den psykiatriska vården. Under projektperioden gör ambassadörerna besök vid de psykiatriska enheterna för att ge råd och stöd i förbättringsarbete med hjälp av de psykiatriska kvalitetsregistren.

Tillsammans klarade Stockholmspsykiatrin det av SKL uppställda målet på 70 procent registreringar 2015.

Välkommen att höra av dig. Ambassadörerna svarar alla på övergripande frågor kring register. Och de besöker dig gärna.
Kontakta våra psykiatriambassadörer här.

Informationsblad om psykatriregisterambassadörerna – det här kan vi hjälpa dig med.

Läs om våra inspirationsdagar 2015 här och 2016 här.