Projekt EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd

EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar. EuroQol i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D.

Bakgrund

Eftersom insamling av EQ-5D-data sker i stor skala i Sverige, både i nationella kvalitetsregister och i vård och behandling, tecknades år 2015 ett huvudavtal mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och EuroQol. Huvudavtalet innebär godkänd licens för insamling och användning av EQ-5D i Sverige och gäller till och med december 2020. I samband med att huvudavtalet skrevs, tecknades också ett hängavtal som ger vårdgivare i Region Stockholm möjlighet att använda EQ-5D i vård och behandling.

Det har förekommit flera olika webblösningar och pappersversioner för användning av EQ-5D, vilket har försvårat möjligheten att säkerställa att rätt versioner används. Den osäkra versionshanteringen och användningen av EQ-5D försvårar att giltig data rapporteras in som underlag för forskning och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. För att uppfylla avtalet med och EuroQol startades projektet EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd.

Projektmål

 • göra en genomlysning av hur EQ-5D används inom nationella kvalitetsregister och i vård och behandling inom Region Stockholm
 • införa en nationell tjänst inom 1177 Formulärhantering som kan
  – säkerställa att rätt versioner av EQ-5D används
  – underlätta för patienter att rapportera in EQ-5D till vårdgivare och kvalitetsregister
  – underlätta för hälso- och sjukvårdsförvaltningen att använda EQ-5D i avtalsuppföljningen med vårdgivare
 • bygga upp en förvaltning för EQ-5D som gör det tydligt för användare vart de ska vända sig med frågor som rör EQ-5D
 • stödja forskningsprogrammet Swedish PROMs Research Programme med resurser för studier och rapporter till EuroQol
 • öka metodkunskap om EQ-5D hos vårdgivare, kvalitetsregister och avtalshandläggare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm
 • ta fram förslag till beslut om hur EQ-5D ska hanteras efter att nuvarande huvudavtal löper ut 2020.

Förvaltning för EQ-5D

Projektet genomfördes under 2018 och första delen av 2019.  Nu är projektet avslutat och har övergått i förvaltningsfas. Läs mer på sidan EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd.