4D Informatik

Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) startade år 2012 ett program som heter Projekt 4D.

4D står för de fyra diagnoser som ingår i programmet, några av våra vanligaste folksjukdomar: artriter (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

4D bidra till bättre hälsa och stärka förutsättningarna för kunskapsbyggande och informationsöverföring inom vård och klinisk forskning. Projektet ska även bidra till att stärka patientens insyn och delaktighet, snabbare omsätta forskningsresultat till tidig diagnostik och bättre behandlingar.

Mer information finns nedan.

Projekt 4D – KI
Projekt 4D – SLL