4D Informatik

Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting (SLL), startade år 2012 programmet Projekt 4D.

4D stod för de fyra diagnoser som ingick i programmet, vilka var några av våra vanligaste folksjukdomarna: artriter (ledinflammation), bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Syftet var att 4D  skulle bidra till bättre hälsa och stärka förutsättningarna för kunskapsbyggande och informationsöverföring inom vård och klinisk forskning. Projektet skulle även bidra till att stärka patientens insyn och delaktighet, snabbare omsätta forskningsresultat till tidig diagnostik och bättre behandlingar.

Mer information

Resultat och lösningar från Program 4D på KI:s webbplats

Program 4D resulterade i nya modeller och metoder på Vårdgivarguiden