Projekt

Vi har många nationella och regionala uppdrag och projekt som syftar till att utveckla bra lösningar till kvalitetsregistren. I vissa fall gör vi arbetet själva, i andra jobbar vi tillsammans med bland annat registerhållare.

I menyn finner du några projekt vi arbetar och har arbetat med.