Projekt

Vi har många nationella och regionala uppdrag och projekt som syftar till att utveckla bra lösningar för bland annat patienter och närstående, vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltning och kvalitetsregister. I vissa fall gör vi arbetet själva, i andra jobbar vi tillsammans med andra samarbetspartners.

I menyn finner du några projekt vi arbetar och har arbetat med.