Nätverk för patientsamverkan

QRC Stockholm har startat ett regionalt nätverk för patientföreträdare i registerstyrgrupper. Initiativet togs av patientföreträdarna själva under vårens (2015) nationella patientföreträdarutbildning för kvalitetsregister.

Nätverket ska vara ett stöd för patientföreträdarna i kvalitetsregistrens styrgrupper. Vår förhoppning är att deltagarna ska inspireras att dela erfarenheter och kunskap om sitt uppdrag och sin roll. QRC stödjer nätverket, både i form av lokal och annat det kan ha behov av.

Nätverket hade sin första träff den 4 november 2015.
Ta del av minnesanteckningarna här.

Vill du vara med i nätverket, veta mer eller få information om kommande träffar, kontakta Cristin Lind, facilitator för patientsamverkan på QRC.