För patientföreträdare

Att patient, närstående eller företrädare ska vara med och utveckla kvalitetsregisterutveckling ser vi på QRC som en självklarhet. Vårt mål är att patientperspektivet ska finnas med i registerstyr- och arbetsgrupper, förbättringsteam, och i forskningsprojekt. Här har vi samlat material som kan vara till hjälp för alla som vill utvecklas i sin företrädarroll.

Litteraturtips

Skriften Bättre vård för varje patient framtagen av Nationella Kvalitetsregister (pdf)

Nulägesrapport våren 2019 för Nationella Kvalitetsregister (pdf). Rapporten innehåller ett kapitel om patientsamverkan.

Guiden Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete framtagen av Nationella Kvalitetsregister (pdf)

Information om patientmedverkan på kunskapsstyrningens webbplats

Facebookgrupp

Facebookgruppen Mötesplatsen för Patient- och Närståendeföreträdare i kvalitetsregister 
Gruppen är startad av företrädare och öppen för alla som är intresserade av patientsamverkan i register.

Patient- och intresseorganisationer

Lista på medlemsföreningar på Funktionsrätt Stockholms läns webbplats

Förbundet DHR:s webbplats (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) 

SRF:s webbplats (Synskadades Riksförbund) 

Verktygslådan

QRC har tagit fram en verktygslåda med flera olika verktyg och metoder som är till hjälp för att ha med patientperspektivet i utvecklingsarbete. 
QRC:s verktygslåda