För patientföreträdare

Att patient, närstående eller företrädare ska vara med och utveckla kvalitetsregisterutveckling ser vi på QRC som en självklarhet. Vårt mål är att patientperspektivet ska finnas med i registerstyr- och arbetsgrupper, förbättringsteam, och i forskningsprojekt.

Tips och material från våra utbildningar

I samarbete med patienter, företrädare och andra kvalitetsregistercentra, har vi erbjudit utbildningar 2014 och 2016 som stödjer företrädare i sitt arbete. Kurslitteraturen och presentationerna kan vara behjälpliga för alla som vill utvecklas i sin företrädarroll.

Litteraturtips
Bättre vård för varje patient, Nationella Kvalitetsregister
Nulägesrapport våren 2015, Nationella Kvalitetsregister, sammanfattning, bakgrund och kapitel om patientmedverkan
Patienters medverkan i Kvalitetsregisterarbete, Nationella Kvalitetsregister

Presentationer (pdf)
Att använda registerdata, Maria Johansson, 2016
Att vara patientrepresentant, Calle Waller, 2016
Framtidens patientsamverkan, Cristin Lind, 2016
Kvalitetsregister och etik, Kjell Asplund, 2016
Patientperspektiv ger ny kunskap, Åsa Hörnlund, 2016

Nätverk för patientsamverkan
Du som är patientföreträdare som jobbar med kvalitetsregisterutveckling är välkommen att vara med i Nätverket för patientsamverkan. Läs mer under fliken till höger.

Facebookgrupp
Facebookgruppen, Mötesplatsen för Patient- och Närståendeföreträdare i kvalitetsregister är startad av företrädare och öppen för alla som är intresserade av patientsamverkan i register.

Verktygslådan
QRC har tagit fram en verktygslåda med flera olika verktyg och metoder som är till hjälp för att ha med patientperspektivet i utvecklingsarbete.
Läs mer och använd QRC:s verktygslåda

Nyheter om patientsamverkan från QRC Stockholm
Du kan få information om det som händer inom området genom att prenumerera på QRC:s nyhetsbrev.