Spetspatienter – nationellt projekt

QRC medverkar i projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan. Projektet finansieras av Vinnova. Det sker i samverkan med representanter för patienter, vårdgivare, akademi och företag.

 

Vad är en spetspatient?

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Projektet utgår från att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. 

 

Mer information om projektet

Kontakt QRC Stockholm: Cristin Lind och Hans Lindqvist.

Mer information finns på webbplatsen Dagens patient. Där finns även exempel och nyheter

Projektet har gett ut rapporten Spetspatienter – en resurs för hälsa.  I samband med rapportsläppet hölls ett öppet möte som filmades. 
Läs rapporten och se filminspelningen på Dagens Patients webbplats

QRC:s Hans Lindqvist och Cristin Lind har bland annat arbetat med att ta reda på vad spetspatienter gör och visa vad ”spetspatientighet” kan vara. Hör dem berätta om vad en spetspatient är och vad ”spetspatientighet” betyder i en filmad intervju (knappt 5 minuter).