Spetspatienter – nationellt projekt

QRC medverkar i projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan. Projektet finansieras av Vinnova. Det sker i samverkan med representanter för patienter, vårdgivare, akademi och företag.

Vad är en spetspatient?
En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Projektet utgår från att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. 

Mer information om projektet
Kontakt QRC Stockholm: Cristin Lind och Hans Lindqvist.
Mer information finns på hemsidan Dagens patient.
Exempel och nyheter hittar du här.

QRCs Hans Lindqvist och Cristin Lind har bland annat i uppdrag att ta reda på vad spetspatienter gör och visa vad ”spetspatientighet” kan vara. Hör de berätta om vad en spetspatient är och vad ”spetspatientighet” betyder i filmen här (knappt 5 minuter).