Handböcker och fördjupning

”Guide – patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete”
Guiden är ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Den är anpassad för att användas av både patientföreträdare och andra i ett registers styrgrupp. Guiden är framtagen av en arbetsgrupp bestående av patientföreträdare, kvalitetsregister och registercentrum.
Nationella kvalitetsregister 2013.
Ladda ner: Nationella Kvalitetsregisters guide för patienters medverkan (pdf)

”Partnerskap mellan patient och vårdprofession”
I rapporten ges exempel på hur organisationer kan leda projekt för ökad patientsamverkan, nyskapande partnerskap samt förslag på verktyg för att utveckla och utvärdera samverkan.
Cristin Lind, QRC Stockholm, 2016
Ladda ner:
Rapport: Partnerskap mellan patient och vårdprofession exempel, bästa praxis och rekommendationer (pdf (2 MB)
Rapport på engelska: Patient-professional partnership examples, best practices and recommendations (pdf, 2 MB)

""

”Involvera mera – Patientsamverkan i förbättringsarbete”
I skriften har vi samlat våra bästa tips och goda exempel på patientsamverkan. Vi hoppas den ska inspirera och ge vägledning i arbetet med att tillsammans med patienter och närstående utveckla hälso- och sjukvården. 
Cristin Lind och Neha Sharma, 2017
Ladda ner:
Involvera mera (pdf, 5 MB)

""

Mer information om patientsamverkan

Patientsäkerhetslagen (2010:659) på riksdagens webbplats