#frånförtillmed

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF,  har en viktig roll att spela i skapandet av partnerskap i vården. Projektet #frånförtillmed fick uppdraget att ta fram en plan för att öka patientsamverkan inom HSF:s egna processer för styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

Plan för partnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer om planen och delrapporterna nedan.

Projektrapport och plan

""

#frånförtillmed – plan för partnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (pdf, 767 kB)

Delrapporter

Spaning på partnerskap

""

Omvärldsspaningen utfördes av projektgruppen under vintern 2017–2018. Den gjordes genom informationsinhämtning från nätet, personliga intervjuer och rapporter samt genom medverkan i nätverk och på konferenser. Omvärldsspaningen samlar trender internationellt, nationellt och inom Stockholms län.

Delrapport Spaning på partnerskap (pdf, 428 kB)

Inställningar till partnerskap

""

Undersökningen av inställningar till partnerskap utfördes av projektgruppen under januari 2018. En enkät skickades via gruppmejl till samtliga anställda på alla avdelningar inom HSF.

Delrapport Inställningar till partnerskap (pdf, 455 kB)

Interna workshoppar med HSF:s medarbetare

""

Under januari 2018 genomförde projektgruppen en undersökning av attityder kring att arbeta i partnerskap med patienter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Undersökningen utfördes genom sex workshoppar med medarbetare från HSF.

Delrapport Interna workshoppar med HSF:s medarbetare (pdf, 320 kB)

Fokusgrupper med patient/närstående- och intresseorganisationer

""

Undersökningen av hur partnerskap, samverkan och samverkansformer mellan patienter och HSF ser ut idag utfördes av projektgruppen under januari 2018 på uppdrag av styrgruppen. Den genomfördes med hjälp av två fokusgrupper med deltagare från patient-, intresse- och anhörigorganisationer.

Delrapport Fokusgrupper med patient-/närstående- och intresseorganisationer (pdf, 425 kB)

Kartläggning av pågående aktiviteter inom HSF

""

Syftet med denna kartläggning var att skapa en bild av vilka aktiviteter som pågår eller har pågått, för att kunna lära av de erfarenheterna och att beakta dessa i arbetet med handlingsplanen.

Delrapport Partnerskap på HSF – en ögonblicksbild (pdf, 341 kB)