#frånförtillmed

Plan för partnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF,  har en viktig roll att spela i skapandet av partnerskap i vården. Projektet #frånförtillmed fick uppdraget att ta fram en plan för att öka patientsamverkan inom HSF:s egna processer för styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

Läs mer om planen och delrapporterna nedan.

Projektrapport och plan

Bild rapporten från för till med

#frånförtillmed – plan för partnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (pdf)

 

Delrapporter

Spaning på partnerskap

Bild på delrapporten Spaning på partnerskap

Omvärldsspaningen utfördes av projektgruppen under vintern 2017–2018. Den gjordes genom informationsinhämtning från nätet, personliga intervjuer och rapporter samt genom medverkan i nätverk och på konferenser. Omvärldsspaningen samlar trender internationellt, nationellt och inom Stockholms län.

Läs delrapporten Spaning på partnerskap (pdf)

 

Inställningar till partnerskap

Bild på delrapporten Inställningar till partnerskap

Undersökningen av inställningar till partnerskap utfördes av projektgruppen under januari 2018. En enkät skickades via gruppmejl till samtliga anställda på alla avdelningar inom HSF.

Läs delrapporten Inställningar till partnerskap (pdf)

 

Interna workshoppar med HSF:s medarbetare

Bild på delrapporten Interna workshoppar med HSFs medarbetare

Under januari 2018 genomförde projektgruppen en undersökning av attityder kring att arbeta i partnerskap med patienter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Undersökningen utfördes genom sex workshoppar med medarbetare från HSF.

Läs delrapporten Interna workshoppar med HSF:s medarbetare (pdf)

 

Fokusgrupper med patient/närstående- och intresseorganisationer

Bild på delrapporten Fokusgrupper med företrädare

Undersökningen av hur partnerskap, samverkan och samverkansformer mellan patienter och HSF ser ut idag utfördes av projektgruppen under januari 2018 på uppdrag av styrgruppen. Den genomfördes med hjälp av två fokusgrupper med deltagare från patient-, intresse- och anhörigorganisationer.

Läs delrapporten Fokusgrupper med patient-/närstående- och intresseorganisationer (pdf)

 

Kartläggning av pågående aktiviteter inom HSF

Bild av delrapporten Partnerskap på HSF - en ögonblicksbild

Syftet med denna kartläggning var att skapa en bild av vilka aktiviteter som pågår eller har pågått, för att kunna lära av de erfarenheterna och att beakta dessa i arbetet med handlingsplanen.

Läs delrapporten Partnerskap på HSF – en ögonblicksbild (pdf)