Nationell tjänst för EQ-5D

En digital nationell tjänst med elektroniska EQ-5D-formulär finns i 1177 Formulärhantering. Tjänsten kan användas av nationella kvalitetsregister och vårdgivare som har avtal med EuroQol.

Anslutning till den nationella tjänsten

Det finns två sätt att ansluta till den nationella tjänsten:

  1. Du använder det fristående personalgränssnittet i 1177 Formulärhantering.
  2. Din verksamhets it-system (till exempel journalsystem eller annat vårdsystem) kopplas till 1177 Formulärhantering.

På Formulärhanterings öppna informationssidor finns mer information om båda alternativen för anslutning:
Information om anslutning på Formulärhanterings öppna informationssidor

Hur loggar jag in i det fristående personalgränssnittet?

För att kunna ställa frågor via den digitala tjänsten för EQ-5D krävs att din organisation är ansluten till den nationella HSA-katalogen och att du som skickar EQ-5D-formulär till patienter har ett HSA-ID kopplat till medarbetaruppdrag vård och behandling eller kvalitetsregister. För mer information, kontakta din lokala HSA-administratör eller HSA-ansvarig inom din region.

Andra digitala tjänster för EQ-5D

Alla digitala lösningar med elektroniska formulär måste godkännas av EuroQoL för att erhålla licens för EQ-5D-användning. EuroQoL tillhandahåller även egna digitala lösningar till licenstagare. För mer information, se demos på EuroQoLs webbplats.