EQ-5D

EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM. Det är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Det är utformat för att patienten själv ska besvara frågorna och uppskatta sin hälsorelaterade livskvalitet.

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar.

Avtal och licens för att använda EQ-5D

EuroQol Foundation i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Ansökan om licens görs via EuroQoLs ansökningsformulär.

För stöd vid ansökan finns en guide :
Guide för ansökan om EQ-5D-licens för nationella kvalitetsregister under 2021 (pdf, 1156 kB)

Elektroniska EQ-5D-formulär i 1177 Formulärhantering

En nationell tjänst för olika elektroniska EQ-5D-formulär finns tillgänglig i 1177 Formulärhantering. De kan användas av nationella kvalitetsregister och vårdgivare som har avtal med EuroQol. Läs mer om vad som gäller för att ansluta till tjänsten på sidan nationell tjänst för EQ-5D

Forskningsprogrammet

Under 2015–2020 drev QRC Stockholm ett forskningsprogram avtalat mellan EuroQol och Region Stockholm. Inriktningen på forskningsprogrammet var att stärka metodutveckling och tillämpning av PROM. Läs mer om programmets syfte och forskningsfrågor, aktiviteter och publikationer på sidan forskningsprogrammet

Mer information

På EuroQols webbplats finns information om hur EQ-5D används: Demos på EuroQols webbplats