Nationell tjänst för EQ-5D

En digital nationell tjänst för EQ-5D finns i 1177 Formulärhantering. Tjänsten kan användas av nationella kvalitetsregister och vårdgivare som har avtal med QRC Stockholm eller EuroQol.

Intresseanmälan

För att vi ska kunna hjälpa dig att komma igång med tjänsten behöver du först skicka in en intresseanmälan. Vilka uppgifter som behövs i intresseanmälan varierar beroende på om du representerar en vårdgivare, ett kvalitetsregister eller om du ska bedriva forskning. Skicka dina svar till prom.prem@qrcstockholm.se.

Intresseanmälan för vårdgivare

 • syftet med er användning av EQ-5D. Är det
  1. att följa upp resultat av vård och behandling?
  2. att få underlag för att göra förbättringsarbeten i vård och behandling?
  3. båda ovanstående användningsområden?
 • kontaktperson i din organisation för avtal och licenser

Intresseanmälan för kvalitetsregister

 • kontaktperson i din organisation för avtal och licenser
 • central personuppgiftsansvarig (CPUA)

Intresseanmälan för forskare

 • kontaktperson i din organisation för avtal och licenser

Den forskning som ska bedrivas ska även anmälas till forskningsprogrammet inom QRC Stockholm. Läs mer om anmälan om forskning på sidan forskningsprogrammet.

Formulärhantering för vårdgivare, kvalitetsregister och forskare

Vårdgivare, kvalitetsregister och forskare som inte redan har tillgång till tjänsten Formulärhantering, behöver även ange:

 • namn och HSA-id på er enhet i HSA-katalogen
 • namn och HSA-id för den som ska administrera behörigheter i er verksamhet.

Vad händer när du skickat intresseanmälan?

När vi har fått din intresseanmälan skickas ärendet till Formulärhantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Formulärhantering kontaktar sedan dig för att visa hur anslutningen görs och fråga om du önskar få en demo av tjänsten.

Anslutning till den nationella tjänsten

Det finns två sätt att ansluta till den nationella tjänsten:

 1. Du använder det fristående personalgränssnittet i 1177 Formulärhantering.
 2. Din verksamhets it-system (till exempel journalsystem eller annat vårdsystem) kopplas till 1177 Formulärhantering.

På Formulärhanterings öppna informationssidor finns mer information om båda alternativen för anslutning:
Information om anslutning på Formulärhanterings öppna informationssidor

Varför en nationell tjänst?

Tidigare har det funnits flera olika webblösningar och pappersversioner för EQ-5D, vilket gör det svårt att säkerställa att rätt versioner används. Den osäkra versionshanteringen och användningen av EQ-5D försvårar att giltig data rapporteras in som underlag för forskning och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. För att uppfylla avtalet med EuroQol som äger rättigheterna till EQ-5D, togs därför en nationell tjänst inom 1177 Formulärhantering fram av QRC Stockholm. Den nationella tjänsten både säkerställer att rätt versioner används och underlättar för patienter att rapportera in EQ-5D till vårdgivare och kvalitetsregister.

Andra digitala tjänster för EQ-5D

Andra digitala tjänster för EQ-5D som används av nationella kvalitetsregister med underlicensavtal och vårdgivare i Region Stockholm, ska vara godkända av QRC, enligt avtalet med EuroQol.