Tillgänglighetsredo­görelse

QRC Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur QRC Stockholms webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från QRC Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1–5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Presentation och innehåll är inte kodmässigt separerade på webbplatsen.
 • Huvudmenyn saknar kodmässig information om vilken typ av navigering det är.
 • Länkarna i huvudmenyn har otydliga avgränsningar.
 • Förstoringsfunktionen, sökfunktionen och länkarna i bildspelet på startsidan går inte att nå med tangentbordet.
 • Förstoringsfunktionen, den engelska versionen av sidan, sökfunktionen, ikonerna för delningsfunktionen och krysset för att stänga sökfunktionen saknar länktexter.
 • Brister i att navigera i menyn när skärmläsare används i mobil.
 • Möjligheten att tabba sig fram till en sidas huvudinnehåll med hjälp av tangentbordet saknas.
 • Startsidans sidtitel behöver förbättras.
 • Markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus.
 • Bildspelet på startsidan går inte att pausa, stoppa eller dölja.
 • Länktexter saknar understrykning eller länksymboler.
 • Länken till Coachingakademin sida och utskriftsversionerna av verktygen i verktygslådorna öppnas i en ny flik utan att varna användaren.
 • Sökfunktionen öppnas i ett nytt fönster utan att varna användaren.
 • Logotyperna i sidhuvudet och sidfoten samt utskriftsikonerna i verktygslådorna saknar alt-attribut.
 • Rubriker har felaktiga nivåer och kommer i fel ordning på startsidan, i verktygslådan för patientsamverkan, i verktygslådan för förbättringsarbete, på nyhetssidan, på aktivitetssidan, på sökresultatssidan och sidan med medarbetare.
 • Brister i möjligheten att zooma in sidor på webbplatsen.
 • Versaler används i huvudmenyn, aktivitetslistan, nyhetslistan, kontaktinformation på startsidan, länkar i bildspelet, text i undermenyer och i verktygslådorna.
 • Huvudmenyns länkar, rubriker, knapptexter och länktexter har för lågt kontrastvärde.
 • Oväntade förändringar sker när muspekaren förs över puffar på sidorna verktygslåda patientsamverkan, verktygslåda förbättringsarbete samt sidan medarbetare.
 • Utfällbara områden för fler nyheter och fler aktiviteter kan inte identifieras av skärmläsare.
 • Bildspelet på startsidan och sökfunktionen fungerar inte när JavaScript är inaktiverad.
 • Puffarna i nyhetslistningen har för långa länktexter.
 • Alla ikoner för delningsfunktionen läses upp på en gång av skärmläsare.
 • Nyhetssidan är för lång när nyhetslistningen fälls ut.
 • Sökresultatssidan saknar information om hur många sökresultatssidor som finns för sökordet.
 • Det saknas markeringar för tangentbordsfokus på sökresultatssidan.
 • Otydliga länktexter för att bläddra bland sökresultaten på sökresultatssidan.
 • Länkarna på sökresultatssidan bör ha olika länktexter.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2022.

Hur vi testat webbplatsen

ETU har gjort en oberoende granskning av QRC Stockholms webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 1 februari 2020.

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 juli 2020.