Glo och sno: Nyfiken på Graviditetsregistrets årsrapport?

Torsdag 7 december kl. 13–14.30 så presenterar Gravidtetsregistret de viktigaste resultaten under 2022 samt beskriver hur verksamheter följt sina egna resultat för att utveckla vården.

Anmälan till seminariet som arrangeras av SKR kan göras via denna webbsida, Glo och sno: Nyfiken på Graviditetsregistrets årsrapport?