INSTÄLLD KURS 28–29 NOV 2023 – Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin. Kurstillfället i november 2023 är inställt. Information om utbildningsaktiviteter 2024 kommer läggas upp på denna webbplats under våren.